Zlatá srnčí trofej 2011 - OMS Rakovník

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Zlatá srnčí trofej 2011

Kultura, práce s mládeží > Zlatá srnčí trofej

Okresní kolo soutěže pro děti "Zlatá srnčí trofej 2011"


Okresní myslivecký spolek Rakovník ve spolupráci s MS Jedlina Václavy uspořádal poslední květnovou sobotu okresní kolo ZST 2011. Malá vesnička Václavy u lesního masívu Jedlina ožila příjezdem padesátky soutěžících dětí z celého rakovnického okresu.

Pro děti byla připravena 2 km dlouhá myslivecká stezka, která vedla po lesních cestách okolo vesničky. Zde měly děti možnost prokázat své znalosti na deseti stanovištích. Děti určovaly stromy a keře, poznávaly preparáty zvěře a ptactva, nechyběly otázky z ochrany přírody a péče o zvěř, lovečtí psi, hlasy zvěře, lebky a paroží. Na konci je čekala střelba ze vzduchovky.

Obětaví členové MS Jedlina pro děti připravili drobné soutěže a pouťovou střelnici, aby zkrátili jejich čas při čekání na výsledky. Za dětmi přijel i sokolník p. Brož se svými dravci. Velice zajímavě jim o nich vyprávěl a dravce předvedl v letu. Zvláště prolety orla a sokola nad vesničkou Václavy se dětem velice líbily. Bylo zajištěno opékání vuřtů u táboráku a nechyběl ani výborný guláš z divočáka.


Výsledky v kategorii A:

1. místo Jan Hornof
– Lužná
2. místo Jaroslav Požár
– Lhota pod Džbánem
3. místo Nikol Minaříková
– Mutějovice

Výsledky v kategorii B:

1. místo Jan Gregor
– Kněževes
2. místo Aleš Zwettler
– Kněževes
3. místo Lenka Gregorová
– Kněževes  

Mimo soutěž (děti do 8 let) zvítězil Sam Bílý z Rudy, druhá byla Diana Urbanová ze Šanova a třetí Petr Král z Čisté. Pro děti byla připravena soutěž ve střelbě ze vzduchovky, kde zvítězili v jednotlivých kategoriích Sam Bílý z Rudy, Vojtěch Skála z Kněževsi a Jan Gregor z Kněževsi.

Každé dítě, které se zúčastnilo ZST a střelecké soutěže, dostalo věcnou cenu. První tři v každé kategorii obdrželi i trička s logem okresního kola ZST Václavy a diplomy. Vítězům předal poháry předseda OMS Rakovník p. Pavel Pýcha za hlaholů borlice p. Vápeníka.

Na závěr dne byla pro děti připravena diskotéka v sále místní restaurace Kačabar. Velké poděkování patří sponzorům této náročné akce pro děti.

Na zabezpečení akce přispěli:
Myslivecká sdružení Jedlina Václavy, Mileč Hřebečníky, Sokol Pavlíkov, Tetřev Kolešovice, Přílepy-Kněževes, HS Hořesedly, HS Hředle, MS Hlavačov Lužná, LS Lány, LS Lužná, firma Chmel Rosa - Mutějovice, V. Rolc - Kněževes, K. Breník - Křivoklát, firma TERČ Robert Procházka - Rakovník, Obecní úřady Šanov, Čistá, Přílepy, Kněževes, Zavidov, Družstvo Agrochmel Kněževes, společnost AGRIPOS Rakovník a Okresní myslivecký spolek Rakovník. Akce byla velice dobře organizačně zajištěna pořádajícími myslivci z MS Jedlina Václavy.

Poděkování patří i kynologické komisi při OMS Rakovník a všem myslivcům z celého rakovnického okresu, kteří se na této zdařilé akci pro děti podíleli.


Miroslav Franěk
člen okresní myslivecké rady Rakovník

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky