Zlatá srnčí trofej 2009 - OMS Rakovník

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Zlatá srnčí trofej 2009

Kultura, práce s mládeží > Zlatá srnčí trofej

Okresní kolo soutěže pro děti "Zlatá srnčí trofej 2009"


I přes deštivé počasí posledních květnových dnů se dne 29. května 2009 sešlo celkem 72 dětí základních škol v areálu Botanické zahrady Střední zemědělské školy v Rakovníku na Okresním kole soutěže pro děti Zlatá srnčí trofej. Okresní myslivecký spolek Rakovník ve spolupráci se Střední zemědělskou školou v Rakovníku a Domem dětí a mládeže v Rakovníku připravil poznávací mysliveckou stezku soutěže po vyznačené trase v areálu Botanické zahrady a jejího blízkého okolí. Na jednotlivých stanovištích děti poznávaly rostliny, dřeviny, různé přírodní exponáty, lovecké psy, preparáty ptactva a zvěře, stopy zvěře a nechybělo ani stanoviště ochrana přírody a vzduchovková střelnice, kde děti prokazovaly svoji dovednost ve střelbě ze vzduchovky na terč. Na deseti stanovištích byli zkušení myslivci a lesáci, kteří spravedlivě zapisovali získané body do bodovacích tabulek dětí. Po doběhu do cíle byla pro děti opět připravena možnost střelby ze vzduchovky na sklopné siluety divočáků o drobné ceny a sladkosti.

Pracovníci ochrany Letiště Praha přivezli na ukázku dva orly skalní a formou besedy seznámili děti se svojí činností a odpovídali na četné zvídavé dotazy. Než proběhlo sečtení výsledků soutěže, měly děti možnost si, za chladného počasí, opéci špekáčky u venkovního krbu. Při slavnostním vyhlášení výsledků všech soutěžících zazněly fanfáry borlic křivoklátských trubačů, pana Bechyňského a pana Vápeníka.

V mladší kategorii zvítězil Jan Gregor
z mysliveckého kroužku při Základní škole v Kněževsi, ve starší kategorii zvítězil Lukáš Pešula ze Základní školy ve Mšeci. Vítězové myslivecké soutěže Zlatá srnčí trofej převzali poháry z rukou předsedy Okresního mysliveckého spolku Rakovník, pana Pavla Pýchy. Všechny soutěžící děti obdržely věcné ceny.

Poděkování patří všem sponzorům, jmenovitě Okresní myslivecký spolek Rakovník, LČR LS Lužná, Lesní správa Lány, CHKO Křivoklátsko, SOUL Písky u Křivoklátu, Obecní úřad Kněževes, Družstvo Agrochmel Kněževes, Zdeněk Rosa-chmel Mutějovice, firma Rolc z Kněževse, dále mysliveckým společnostem Tetřev Kolešovice, Kněžská jáma Senomaty, Káně Svojetín, Jedlina Václavy, MS Hředle, Lučina Nesuchyně, MS Přílepy-Kněževes, soukromá myslivecká společnost Zdeněk Netrh - Šanov, Karel Breník - Křivoklát, Jiří Cír-Šanov. Poděkování patří i obětavým zkušebním komisařům panu Augstenovi, panu Pazákovi, paní Bechynské, paní Spalové, paní Chytré, panu Bechynskému, panu Klosemu, členům MS Přílepy - Kněževes, studentům Střední zemědělské školy v Rakovníku a pracovníkům Domu dětí a mládeže Rakovník.

Organizátory Okresního kola soutěže Zlatá srnčí trofej potěšil velký zájem dětí o soutěž, které se zúčastnily v tak hojném počtu a hlavně jejich dobré znalosti o myslivosti a přírodě. V příštím roce se Okresní kolo soutěže pro děti Zlatá srnčí trofej uskuteční pod záštitou mysliveckého sdružení Sokol Pavlíkov v jeho mysliveckém areálu.

Na tomto místě je ze strany Okresního mysliveckého spolku Rakovník třeba poděkovat hlavnímu organizátorovi soutěží pro děti Zlatá srnčí trofej, panu Miroslavu Fraňkovi z Kněževse, který se již mnoho let věnuje vedení mysliveckých kroužků a práci s mládeží, v níž předává své dlouholetou praxí získané znalosti a dovednosti a vede děti ke kladnému vztahu ke zvěři, přírodě a myslivosti.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky