Září 2017 - OMS Rakovník

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Září 2017

Zprávy z OMR

* Předseda OMS Rakovník informoval radu o ZS konaného dne 10.6.2017 v Benešově.

* Usnesení ze ZS je na webových stránkách ČMMJ. Výsledky hospodaření ČMMJ, zpráva o činnosti DR ČMMJ za rok 2016.

* ČMMJ vyzvala OMSy připomínkovat ke směrnicím ze zkoušek z myslivosti a zkoušky
mysl.hospodářů, p.Mastná vznesla připomínku, vrátit se ke starým směrnicím, kdy byly
pouze 8členné zkušební senáty. Kurz pro myslivecké hospodáře, za jakých podmínek
opakovat z písemných a ústních zkoušek.

* Proběhla kontrola zbraní policií ČR, dle zjištění kontroly, musíme upravit vnitřní předpis,
zbrojní licenci z důvodu změny názvu organizace. Kontrola bez závad.

* Předseda kynologické komise p.Pochman Zbyněk informoval radu o proběhlých
kynologických akcí.

* Předseda OMS informoval radu o výstavě trofejí za rok 2016,která se konala v budově OMS.
     
* Pan Franěk bude posílat článek ze ZST do redakce Myslivosti.


 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky