Seminář - Novela vet. zákona 2012 - OMS Rakovník

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Seminář - Novela vet. zákona 2012

Myslivost > Zprávy z akcí

Seminář Novela veterinárního zákona ve vztahu k výkonu práva myslivosti


V souvislosti s novelou veterinárního zákona č. 308/2011 Sb., kterou se změnil zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči od 1.1. 2012, uspořádal Okresní myslivecký spolek Rakovník ve spolupráci se Státní veterinární správou České republiky odborný seminář s názvem Novela veterinárního zákona ve vztahu k výkonu práva myslivosti.

Akce se konala dne 15.3. 2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti budovy Agentury pro zemědělství a venkov Rakovník. V rámci zajišťování informovanosti pro myslivce působící na našem okrese, bylo pořádání této akce vyhodnoceno jako přínosné, protože některé skutečnosti vyplývající z těchto legislativních změn se přímo a zásadně dotýkají i praktického výkonu práva myslivosti a to zejména v těchto oblastech, které také tvořily obsahovou náplň této akce:

Přednášející MVDr. Luboš Kuneš

  • Vyšetření těl ulovené zvěře, proškolené osoby – činnost, povinnosti, odpovědnost

  • Prodej ulovené zvěře – změna v možnostech prodeje


Přednášející MVDr. Dagmar Johnová, MVDr. Luboš Kuneš

  • Vyšetřování volně žijící zvěře vnímavé na trichinelózu – metody, vzorky, postup při podávání žádostí o vyšetření, odpovědnost uživatele honitby


Přednášející MVDr. Dagmar Johnová

  • Vyšetřování volně žijící zvěře hrazené ze státního rozpočtu – předkládání vzorků pro monitoring klasického moru prasat a Aujeszkyho choroby, monitoring vztekliny lišek, monitoring tularémie a brucelózy u zajíců, seznámení s nákazovou situací v chovu zvěře na našem okrese


Přednášející MVDr. Ludvík Ransdorf

  • Předkládání medikovaných krmiv volně žijící zvěři – postup, povinnosti, spolupráce s OMS


Potěšující je, že pořádaný seminář byl provázen poměrně vysokou účastí zájemců o tuto problematiku a také zájmem, o čemž svědčilo i mnoho dotazů a také bohatá diskuze.

Věříme, že pořádaná akce splnila očekávání všech zúčastněných a obohatila je o mnoho užitečných poznatků použitelných pro řádné vykonávání myslivecké praxe.


Daniel Pazák, předseda MK OMS Rakovník

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky