Přehlídka trofejí 2007 - OMS Rakovník

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Přehlídka trofejí 2007

Myslivost > Zprávy z akcí

Přehlídka trofejí spárkaté zvěře a šelem 2007

21. 5. -25. 5. 2007 v budově OMS

Z pověření Městského úřadu odboru životního prostředí proběhlo 21.5.-25.5.2007 hodnocení trofejí spárkaté zvěře ulovené v roce 2006 v budově OMS. Jmenovaná komise M.U. Hodnotila trofeje pod vedením zkušeného odborníka ing.Hamříka. Životní prostředí využilo možnosti, kdy ze zákona má možnost provést kontrolu plnění plánu lovu. Po dohodě s OMS obeslalo všechna myslivecké sdružení a vyzvala je k předložení trofejí k hodnocení.

Na okrese hospodaří 73 mysliveckých sdružení na rozloze 80 775 ha.. Podle statistických údajů bylo na okrese uloveno 62 jelenů, 29 daňků, 27 muflonů, 488 srnců a 78 jelenů sika
. Přesto 21 MS trofeje nepředložilo. Hodnotitelská komise hodnotí takovéto počínání jako nedisciplinované a nezodpovědné. Předpokládáme, že státní správa takovéto jednání řádně vyhodnotí a uplatní možné pravomoci k zjednání nápravy, tak aby bylo možné posoudit všechny trofeje ulovené zvěře v předešlém roce.

Z předložených trofejí bylo ohodnoceno 25 ks. jelena evropského, 12 ks. daňka skvrnitého, 43 ks. jelena siky, 4 ks. muflonů a 347 ks. srnce obecného.U jelena lesního bylo 10 trofejí ohodnoceno červeným bodem, u daňka 6, u siky 14 u muflonů 1 a u srnce 32.

Domnívám se, že na počet předložených trofejí je poměrně dost velké procento nesprávného odlovu.Všechny trofeje, které prošly hodnocením jsou umístěné na výstavě v muzeu TGM v Rakovníku, výstava potrvá do 24.6.2007. Na této výstavě  jsou zajištěny odborné přednášky pro nemysliveckou veřejnost a pro školy, které toho hojně využívají. Rovněž tak mají možnost tuto výstavu navštívit myslivci k načerpání nových zkušeností a k vytvoření si obrazu jak v které části okresu kolegové myslivci hospodaří. Kromně toho je to velká příležitost prezentovat mysliveckou činnost před laickou veřejností jako velmi záslužnou a náročnou činnost v přírodě. Tato výstava je pořádána v červnu, měsíci myslivosti a předpokládáme, že bude hojně navštěvovaná především myslivci a všemi milovníky naší krásné Křivoklátské přírody.

Pavel Pýcha   

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky