Přehlídka trofejí 2011 - OMS Rakovník

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Přehlídka trofejí 2011

Myslivost > Zprávy z akcí

Přehlídka trofejí okresu Rakovník


Přehlídka trofejí spárkaté zvěře a šelem ulovených v minulém roce v honitbách na území okresu Rakovník proběhla již tradičně v červnu, měsíci myslivosti, ve dnech 13.6. - 26.6.2011, tentokrát ve společenském sále Domova Na Zátiší Rakovník, poskytovatele sociálních služeb. Slavnostní zahájení výstavy proběhlo dne 13.6.2011 od 15:00 hodin za zvuků lovecké hudby v podání Křivoklátských trubačů.

Ti se také letos ujali doprovodného programu, který je v různé podobě každoročně součástí zahájení výstavy. Náplní vystoupení Křivoklátských trubačů bylo pojednání o vzniku, historii a významu lovecké hudby, proložené ukázkami úryvků různých skladeb. Velmi zajímavé a působivé vystoupení, připomínající jednu z významných tradic myslivosti bylo, bohužel, interpretováno pro velmi nízký počet návštěvníků vernisáže výstavy.

Pro účely vytvoření si představy o mysliveckém hospodaření s volně žijící zvěří, hlavnímu poslání přehlídky trofejí, bylo osmičlennou hodnotitelskou komisí, schválenou státní správou myslivosti, posouzeno a ohodnoceno 14 trofejí jelena lesního, 7 trofejí daňka evropského, 57 trofejí siky japonského, 9 trofejí muflonů, 273 trofejí srnce obecného, 1 zbraně prasete divokého, 8 liščích lebek a 1 lebka kuní.

V počtu medailově ohodnocených trofejí spárkaté zvěře nastal, v porovnání s roky minulými, výrazný pokles.

Kritéria pro udělení bronzové medaile splnily dvě trofeje srnce obecného (109,48 bodů CIC a 108,25 bodů CIC).

Naopak nárůst počtu medailově ohodnocených trofejí nastal u lebek lišky obecné. Medaili získalo celkem 7 liščích lebek - 1 zlatá (25,84 bodů CIC), 4 stříbrné (24,99 bodů CIC, 24,92 bodů CIC, 24,61 bodů CIC a 24,54 bodů CIC), 2 bronzové (24,21 bodů CIC a 24,18 bodů CIC). Část výstavy byla opět vyčleněna dokumentaci práce s mládeží v mysliveckých kroužcích a soutěže pro děti o přírodě, zvěři a myslivosti Zlatá srnčí trofej v podobě bohaté fotodokumentace, zpráv o činnostech a výsledků v soutěžích. Ze zcela zřejmých a mnohokrát řečených důvodů je této činnosti na našem okrese věnována náležitá pozornost, což se, k naší radosti, projevuje zájmem dětí a také významnými úspěchy v soutěži Zlatá srnčí trofej i na národní úrovni. Prostor k prezentaci své dosavadní činnosti dostala i střelecká komise Okresního mysliveckého spolku Rakovník, jejíž aktivní činnost byla po několika letech úspěšně obnovena. Dále byly vystaveny fotografie zvěře Miroslava Fraňka a velice zajímavá a cenná část sbírky starých mysliveckých knih a časopisů, které vystavoval pan Hucula.

Návštěvnost výstavy byla srovnatelná s roky minulými, přičemž potěšující byl zájem školních tříd, které výstavu navštívily v rámci své výuky a pro něž byl ve stanovené dny opět zajištěn odborný výklad. I přes neutuchající snahu a optimistické doufání v lepší budoucnost, byly letos trofeje znovu předloženy z těsně nadpolovičního počtu honiteb, které jsou na našem okrese uznány.

Byli bychom moc rádi, kdyby uživatelé honiteb, kteří spolupráci v této oblasti z nějakého důvodu stále odmítají, přehodnotili svůj postoj a uvědomili si, že naší snahou je fungující a oboustranně prospěšná spolupráce ve společném zájmu.
Na závěr je třeba vyslovit poděkování. Poděkování všem, kteří jakýmkoliv způsobem a dílem přispěli do mozaiky jednotlivých činností, které při svém spojení dohromady vytvořily zdařilou odbornou, společensky významnou a propagační mysliveckou akci.
I přes výše uvedené problémy doufáme, že si okresní přehlídky trofejí zvěře v okrese Rakovník udrží i v budoucnu své nezastupitelné místo v pestrém kalendáři akcí pořádaných Okresním mysliveckým spolkem v Rakovníku.  


Daniel Pazák

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky