Přehlídka trofejí 2009 - OMS Rakovník

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Přehlídka trofejí 2009

Myslivost > Zprávy z akcí

Myslivecká výstava trofejí zvěře 2009


Myslivecká výstava trofejí zvěře ulovené v minulém roce na území okresu Rakovník proběhla v prostorách hradu Křivoklátu ve dnech 14. - 27.6.2009. Zahájení výstavy bylo stanoveno na neděli 14.6.2009 v 15.00 hodin a začalo na nádvoří hradu Křivoklátu za zvuků lovecké hudby v podání pražských a křivoklátských trubačů. Úvodního slova se ujal vedoucí odboru správy hradu pan Luděk Frencl a předal slovo panu Pavlu Pýchovi, předsedovi Okresního mysliveckého spolku v Rakovníku, který přivítal všechny přítomné a ve svém projevu pojednal o historii myslivosti, jejím vývoji a o významu posuzování kvality zvěře a výstav trofejí. Poté poděkoval všem, kteří se na přípravách výstavy podíleli a pozval návštěvníky do prostorů, ve kterých byla výstava umístěna. V prostoru konání výstavy byli návštěvníci seznámeni s obsahem celé expozice, které provedl pan Daniel Pazák z myslivecké komise Okresního mysliveckého spolku v Rakovníku a poté následoval krátký doprovodný program, kterého se na jeho počátku ujali členové Klubu trubačů Českomoravské myslivecké jednoty, o.s., kteří seznámili návštěvníky s historií, vývojem a významem lovecké hudby a předvedli několik skladeb a hlaholy jednotlivých druhů zvěře. Lovecká hudba měla v historických prostorách hradu své kouzlo a vytvářela působivou kulisu a sváteční atmosféru vernisáže výstavy. Dalším účastníkem doprovodného programu zahájení výstavy byl pan Michal Franče , mistr Evropy ve vábení jelenů z roku 2008, který předvedl několik disciplín napodobování hlasů jelení zvěře při určitých situacích. Ten, kdo hlasové projevy jelenů zná, musel uznat, že vábení jelenů bylo napodobeno s vysokou věrností a pan Michal dokázal, že mistrovský titul získal zcela oprávněně. Tímto byla oficiální část ukončena a návštěvníci byli pozváni k prohlídce výstavy. Obsahem výstavy byly, mimo trofejí zvěře ulovené v minulém roce, jejichž podrobný popis je uveden také na našich internetových stránkách v oddíle Myslivost - Zprávy z akcí - Hodnocení trofejí zvěře ulovené v roce 2008 a dále trofejí zvěře vystavených na letošní výstavě NATURA VIVA 2009 v Lysé nad Labem, reprodukce obrazů Galerie Rembrandt, které bylo možno též zakoupit, dále výstava malovaných loveckých terčů pana Panenky. Prosklená skříň s trofejemi šelem obsahovala také ocenění dosažená na zkouškách loveckých psů pana Jiřího Záhory z Lužné a myslivecké předměty zapůjčené panem Ing. Bohumilem Martínkem. Panely obsahovaly materiály týkající se mysliveckých kroužků a práce s mládeží, které se již mnoho let intenzivně věnuje pan Miroslav Franěk z Kněževse, myslivecké slavnostní tiskopisy a hodnotící listy ke všem vystaveným trofejím zvěře.

Ve dnech 20. a 21.6.2009 byly dále vystaveny originály obrazů pana Václava Nasvětila a expozice dřevořezeb pana Ing. Petra Třísky.

Ve dnech 20. a 21.6.2009 probíhal na hradě Křivoklátě 14. ročník Národní soutěže mysliveckých trubačů. Na tuto významnou akci se na hrad Křivoklát sjelo mnoho myslivců, příznivců lovecké hudby a významných osobností z celé země, což se samozřejmě, dle očekávání, významně projevilo na návštěvnosti výstavy trofejí zvěře, kterou dle naší evidence a odhadů navštívilo za celou dobu jejího konání asi 1230 návštěvníků z řad myslivecké i laické veřejnosti. Jen u místních myslivců, z rakovnického okresu, by se, vzhledem k významu výstavy, ale i ostatního programu konaného v časovém souběhu, dal předpokládat větší zájem o toto dění, který by se promítl do podstatně početnější návštěvnosti. Do atraktivního doprovodného programu tohoto víkendu patřila vystoupení velkého počtu mysliveckých trubačů, Poetické dostaveníčko u kapličky svatého Eustacha v režii pana Karla Breníka z Křivoklátu, Svatohubertská mše svatá v historické hradní kapli, myslivecké slavnosti s koncerty nejlepších trubačů, vystoupení vábičů jelenů - studentů vysokých a středních lesnických škol, člena klubu sokolníků Českomoravské myslivecké jednoty, o.s. se svými opeřenými svěřenci, beseda s malířem Bohumilem Sieglem a mnoho dalšího zajímavého dění, které by svým podrobným popisem překročilo obsahové možnosti tohoto článku.

Na objednávku Okresního mysliveckého spolku v Rakovníku probíhala dne 21.6.2009 přednáška s instruktážními ukázkami o vábení zvěře. Naše pozvání na myslivecké slavnosti přijali manželé pan Petr a paní Pavla Joo, jednatelé společnosti Pospíšil - Hubertus s.r.o. z Otovic, která se zabývá výrobou a prodejem vábniček a všeho, co s vábením zvěře souvisí. Dá se říci, že pan Petr je skutečným mistrem svého oboru, který dokáže napodobit hlasy téměř každého druhu srstnaté i pernaté zvěře. O této skutečnosti svědčil obležený stánek a velký zájem o jeho ukázky a vysvětlení doplněná videoprojekcí vlastních materiálů. Z jejich bohaté nabídky velkého množství vábniček, balabánů, oblečení, bot, DVD a dalších věcí a doplňků si mohl vybrat opravdu každý.  Na závěr je možné říci, že Okresní myslivecká výstava trofejí zvěře 2009 a další oborově a tématicky související bohatý program, zejména ve dnech 20. a 21.6.2009, byl významnou událostí a svátkem pro všechny myslivce, milovníky lovecké hudby a všechny ostatní, kteří se o myslivost a přírodu zajímají.

Daniel Pazák

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky