Myslivecký sněm 9.5.2012 - OMS Rakovník

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Myslivecký sněm 9.5.2012

Myslivost > Zprávy z akcí

Okresní myslivecký sněm
9.5.2012


Dne 9.5.2012 proběhl v zasedací místnosti Agentury pro zemědělství a venkov Rakovník myslivecký sněm Okresního mysliveckého spolku Rakovník, jehož výsledkem je usnesení přijaté téhož dne:

Sněm schvaluje:

 • Zprávu předsedy Okresního mysliveckého spolku ČMMJ Rakovník o činnosti OMS za uplynulé období, včetně vyhodnocení plnění usnesení z mysliveckého sněmu v roce 2011

 • Zprávu myslivecké komise přednesenou panem Danielem Pazákem

 • Zprávu kynologické komise přednesenou panem Michalem Urbanem

 • Zprávu střelecké komise přednesenou panem Lubošem Trejbalem

 • Zprávu kulturně výchovné komise a ekonomické komise přednesenou panem Ing. Pavlem Vomastkem o finančním hospodaření OMS za rok 2011

 • Navržený finanční rozpočet OMS na rok 2012 podle jednotlivých kapitol

 • Zprávu dozorčí komise přednesenou panem Bohuslavem Dvořákem

 • Zprávu pana Miroslava Fraňka o konání okresní soutěže Zlatá srnčí trofej a činnosti mysliveckých kroužků na okrese Rakovník


Sněm bere na vědomí:

 • Zprávu Okresní dozorčí komise přednesenou panem Bohuslavem Dvořákem

 • Obsah vystoupení hostů: MVDr.Dagmar Johnové a Ing. M. Krause

 • Výsledky voleb do návrhové komise

 • Zprávu o činnosti kroužků práce s mládeží přednesenou panem Miroslavem Fraňkem


Sněm ukládá:

 • Delegovaným zástupcům MS a HS, aby předali informace z jednání okresního mysliveckého sněmu všem členům v místních mysliveckých sdruženích a honebních společenstvech a to zejména o těchto akcích:-  11.6.-24.6.2012 Okresní přehlídka trofejí-  Okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej konaná 26.5.2012 ve Lhotě pod Džbánem


Radě Okresního mysliveckého spolku ČMMJ sněm ukládá:

 • Dodržovat schválený finanční rozpočet na rok 2012, včetně rozpočtové kázně podle jednotlivých kapitol

 • Účinně spolupracovat a kvalitně pomáhat fungujícím kroužkům mladých myslivců

 • Průběžně informovat členy ČMMJ okresu o mysliveckém dění


Usnesení bylo na řádném sněmu ČMMJ OMS Rakovník schváleno všemi přítomnými delegáty s hlasovacím právem.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky