Myslivecký sněm 13.5.2009 - OMS Rakovník

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Myslivecký sněm 13.5.2009

Myslivost > Zprávy z akcí

Myslivecký sněm
13.5.2009

Dne 13.5.2009 proběhl v sále domova mládeže Střední zemědělské školy
v Rakovníku  myslivecký sněm Okresního mysliveckého spolku v Rakovníku
s tímto programem:

 • Zahájení a přivítání hostů

 • Seznámení delegátů s navrženým programem

 • Návrh a zvolení návrhové komise

 • Kontrola plnění usnesení Okresního mysliveckého sněmu ze dne 14.5.2008

 • Předání vyznamenání navrženým členům ČMMJ

 • Zpráva předsedy Okresního mysliveckého spolku

 • Zpráva myslivecké komise

 • Zpráva kynologické komise

 • Zpráva ekonomické a kulturně výchovné komise

 • Schválení hospodaření Okresního mysliveckého spolku za rok 2008 a schválení rozpočtu na rok 2009

 • Zpráva dozorčí rady

 • Vystoupení hostů

 • Diskuse

 • Přednesení a schválení Návrhu usnesení

 • Závěr


Usnesení sněmu Okresního mysliveckého spolku v Rakovníku:

Sněm schvaluje:

 • zprávu předsedy o činnosti Okresního mysliveckého spolku za uplynulé období vč. vyhodnocení plnění usnesení z mysliveckého sněmu roku 2008 přednesenou předsedou Okresního mysliveckého spolku panem Pavlem Pýchou

 • zprávu kulturně výchovné komise za uplynulé období přednesenou panem Ing. Pavlem Vomastkem

 • zprávu ekonomické komise o hospodaření Okresního mysliveckého spolku za rok 2008 přednesenou panem Ing. Pavlem Vomastkem

 • zprávu o činnosti myslivecké komise za rok 2008 přednesenou panem Danielem Pazákem

 • zprávu o činnosti kynologické komise za rok 2008 přednesenou panem Ing. Václavem Kloubem

 • navržený rozpočet finančního hospodaření Okresního mysliveckého spolku  na rok 2009


Sněm bere na vědomí:

 • obsah vystoupení hostů

 • zprávu okresní dozorčí rady


Sněm ukládá:

 • delegovaným zástupcům předání informací z jednání Okresního mysliveckého sněmu

 • u všech ulovených kusů černé zvěře striktně dodržovat jejich vyšetření na trichinelózu

 • zajistit předkládání antiparazitárního přípravku pro spárkatou zvěř ve všech honitbách  tak, aby byla zajištěna co možná nejvyšší účinnost tohoto opatření


Radě Okresního mysliveckého spolku:

 • dodržení schváleného rozpočtu na rok 2009 vč. rozpočtové kázně dle jednotlivých oblastí

 • účinně spolupracovat a pomáhat kroužkům mladých myslivců

 • po ukončení pracovního poměru paní Hortíkové zrušit podpisový vzor a nechat zřídit  podpisový vzor pro paní Šmídovou, aby mohla řádně vykonávat funkci jednatelky spolku.


Usnesení bylo na řádném sněmu Okresního mysliveckého spolku v Rakovníku schváleno
všemi přítomnými delegáty s hlasovacím právem.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky