Myslivecký sněm 11.5.2011 - OMS Rakovník

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Myslivecký sněm 11.5.2011

Myslivost > Zprávy z akcí

Okresní myslivecký sněm
11.5.2011

Dne 11.5.2011 proběhl ve společenském sále Domova Na Zátiší Rakovník, poskytovatele sociálních služeb myslivecký sněm Okresního mysliveckého spolku Rakovník s tímto výsledkem:

Usnesení sněmu Okresního mysliveckého spolku ČMMJ Rakovník přijaté dne 11.května 2011

Sněm schvaluje:

 • Zprávu předsedy Okresního mysliveckého spolku ČMMJ Rakovník o činnosti OMS za uplynulé období, včetně vyhodnocení plnění usnesení z mysliveckého sněmu v roce 2010

 • Zprávu myslivecké komise přednesenou panem Danielem Pazákem

 • Zprávu kynologické komise přednesenou panem Michalem Urbanem

 • Zprávu střelecké komise přednesenou panem Lubošem Trejbalem

 • Zprávu kulturně výchovné komise a ekonomické komise přednesenou panem Ing. Pavlem Vomastkem o finančním hospodaření OMS za rok 2010

 • Navržený finanční rozpočet OMS na rok 2011 podle jednotlivých kapitol

 • Zprávu dozorčí komise přednesenou panem Jiřím Fuchsem

 • Sněm odhlasoval doplňující volbu člena OMR pana Miroslava Fraňka na další volební období


Sněm bere na vědomí:

 • Zprávu Okresní dozorčí komise přednesenou panem Jiřím Fuchsem

 • Obsah vystoupení hostů: MVDr.Dagmar Johnová, Ing. Libor Tomica, Ing. Miroslav Kraus

 • Výsledky voleb do návrhové komise

 • Výsledky doplňujících voleb do Okresní myslivecké rady

 • Zprávu o činnosti kroužků práce s mládeží přednesenou panem Miroslavem Fraňkem


Sněm ukládá:

 • Delegovaným zástupcům MS a HS, aby předali informace z jednání okresního mysliveckého sněmu všem členům v místních mysliveckých sdruženích a honebních společenstvech


Radě Okresního mysliveckého spolku ČMMJ sněm ukládá:

 • Dodržovat schválený finanční rozpočet na rok 2011, včetně rozpočtové kázně podle jednotlivých kapitol

 • Účinně spolupracovat a kvalitně pomáhat fungujícím kroužkům mladých myslivců

 • Průběžně informovat členy ČMMJ okresu o mysliveckém dění


Usnesení bylo na řádném sněmu ČMMJ OMS Rakovník schváleno všemi přítomnými delegáty s hlasovacím právem.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky