Listopad 2017 - OMS Rakovník

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Listopad 2017

Zprávy z OMR

* Předseda OMS Rakovník informoval radu o ZS konaného dne 17.11.2017 v Benešově.

* Usnesení ze ZS je na webových stránkách ČMMJ.

* Na sboru zástupců, bylo navrženo zvýšení členských příspěvků, které nebylo schváleno a je přesunuto na červnové zasedání sboru zástupců. O navýšení budeme informovat MS a HS, aby měli možnost hlasovat o navýšení členských příspěvků na sněmu OMS.

* Vypořádání budovy OMS a ČMMJ, zatím se čeká na odhad budovy.

* Předsedové komisí informovali radu o činnosti komisí za rok 2017.

* Předseda informoval radu o dokončení kontroly zbraní na OMS Rakovník, požádali jsme o změnu názvu na zbrojní licenci a nového zbrojíře se skupinou D, kterým je pan JUDr. Pavel Jirkovský.

* Rada projednala navýšení mzdy jednatelce, dle nařízení vlády č.567/2006 Sb.

* Usnesení:
p.Šmídová provede změnu tarifu na telefon a internet na O2.
p.Pýcha zjistí čerpání fondu pro práci s mládeží z ČMMJ.
Rada schvaluje uvolnit cca 9.000,- Kč na nákup výukových materiálů pro kroužky.
Členům rady ukládá informovat členy MS a HS o plánu navýšení členských příspěvků, hlasování proběhne na sněmu OMS.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky