Kurzy - OMS Rakovník

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Kurzy

Myslivost

Zkoušky z myslivosti pro uchazeče o první lovecký lístek - kurz 2018/2019

Dne 9. 3. 2019 proběhly v souladu s vyhláškou č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve znění vyhlášky č. 350/2003 Sb. zkoušky z myslivosti pro uchazeče o první lovecký lístek.
Ke zkouškám se dostavilo
10 uchazečů a absolvovalo je s následujícím prospěchem:

prospěl s vyznamenáním     

4

prospěl

3

neprospěl

3

Ve zkoušce úspěšně obstálo 7 uchazečů.
Opravný termín pro 1 uchazeče stanoven na 13.5.2019.


Zkoušky pro myslivecké hospodáře 2018


V měsíci dubnu a květnu 2018 proběhly v souladu s § 5 vyhlášky č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti, ve znění vyhlášky č. 350/2003 Sb. zkoušky pro myslivecké hospodáře.

Dne 14.4. 2018 se konaly písemné zkoušky mysliveckých hospodářů:
Ke zkoušce se přihlásilo 8 uchazečů
prospěl - 6
neprospěl z 1 předmětu - 2

V
opakovacím termínu
prospěl - 1
neprospěl -
1

Dne 5.5.2018 se konaly ústní zkoušky mysliveckých hospodářů:
Zkoušek se podrobilo 7 uchazečů
prospěl s vyznamenáním - 2
prospěl - 3
neprospěl - 2


Ti co neuspěli
budou opakovat zkoušku dne 22.6.2018.


Zkoušky z myslivosti pro uchazeče o první lovecký lístek - kurz 2017/2018

Dne 28. 4. 2018 proběhly v souladu s vyhláškou č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve znění vyhlášky č. 350/2003 Sb. zkoušky z myslivosti pro uchazeče o první lovecký lístek.
Ke zkouškám se dostavilo
7 uchazečů a absolvovalo je s následujícím prospěchem:

prospěl s vyznamenáním     

1

prospěl

6

neprospěl

0

Ve zkoušce úspěšně obstálo všech 7 uchazečů.

Kurz pro uchazeče o první lovecký lístek - 2017/2018


Dne 22. 4. 2017 byl zahájen kurz pro uchazeče o první lovecký lístek 2017/2018. Do kurzu je přihlášeno 13 uchazečů.


Zkoušky z myslivosti pro uchazeče o první lovecký lístek - kurz 2016/2017

Dne 8. 4. 2017 proběhly v souladu s vyhláškou č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve znění vyhlášky č. 350/2003 Sb. zkoušky z myslivosti pro uchazeče o první lovecký lístek.
Ke zkouškám se dostavilo 10 uchazečů a absolvovalo je s následujícím prospěchem:

prospěl s vyznamenáním     

3

prospěl

5

neprospěl (z 1 předmětu)

2

Ve zkoušce úspěšně obstálo celkem 8 uchazečů.
Opravný termín pro 2 uchazeče byl stanoven na 17.5.2017.

Zkoušky z myslivosti pro uchazeče o první lovecký lístek - kurz 2015/2016


Dne 1
9. 3. 2016 proběhly v souladu s vyhláškou č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve znění vyhlášky č. 350/2003 Sb. zkoušky z myslivosti pro uchazeče o první lovecký lístek.
Ke zkouškám se dostavilo
16 uchazečů a absolvovalo je s následujícím prospěchem:

prospěl s vyznamenáním     

4

prospěl

11

neprospěl

1

Ve zkoušce úspěšně obstálo 15 uchazečů.

Kurz pro uchazeče o první lovecký lístek - 2015/2016


Dne 14. 3. 2015
byl zahájen kurz pro uchazeče o první lovecký lístek 2015/2016. Do kurzu je přihlášeno 20 uchazečů, kteří budou absolvovat teoretickou část kurzu pod vedením zkušených lektorů formou 9 přednášek v rozsahu 72 vyučovacích hodin.

Skupiny předmětů:

I. skupina

1. dějiny lovectví a myslivosti a myslivecké spolkové činnosti
2. význam myslivosti, myslivecká kultura, myslivecká etika

3. osobnost myslivce, myslivecká mluva, myslivecké zvyky a tradice

II. skupina

1. právní předpisy o myslivosti, o zbraních a střelivu, o ochraně
přírody a krajiny, veterinární předpisy, předpisy o ochraně zvířat

proti týrání, právní předpisy Evropské unie a mezinárodní úmluvy

týkající se myslivosti

2. řízení myslivosti

3. plány mysliveckého hospodaření a myslivecká statistika

III. skupina

Myslivecká zoologie a biologie zvěře (znalost hlavních
rozpoznávacích znaků zvěře a způsobu jejího života)

IV. skupina

1. chov zvěře (včetně umělého chovu zvěře a základní technologie)
2. péče o zvěř (včetně přikrmování zvěře, výstavby a údržby

mysliveckých zařízení)

3. ekologie a ochrana přírody, ochrana zvěře a zlepšování životního

prostředí zvěře, předcházení škodám působených zvěří, vztah k

ostatním volně žijícím živočichům, etologie a její využití v

myslivecké praxi, pohoda zvěře

V. skupina

1. myslivecká kynologie (znalost plemen a skupin loveckých psů,
řádného chovu, výchovy a výcviku, vedení a použití loveckých psů)

2. nemoci loveckých psů (příznaky nemocí a jejich léčení)

3. nemoci zvěře (znalost nejdůležitějších nemocí zvěře,

předcházení nemocím a jejich léčení

VI. skupina

1. lovecké zbraně, střelivo, pomůcky a zařízení (pravidla jejich
používání a bezpečnostní opatření)

2. základy první pomoci při úrazech při provádění práva myslivosti

VII. skupina

1. způsoby lovu zvěře včetně odchytu a lovecká pravidla
2. lovecké stopařství

3. ošetřování zvěřiny, úprava a hodnocení loveckých trofejí

Další částí přípravy uchazečů je odborná praxe v délce jednoho roku, kterou organizačně zajišťuje Okresní myslivecký spolek v Rakovníku formou účasti uchazečů při činnostech v jednotlivých honitbách na základě dohod s jejich uživateli nebo na základě vlastních dohod uchazečů s nimi a formou účasti na společných mysliveckých akcích.

Obsahem odborné praxe je zejména:

  • praktická činnost v honitbě, příprava krmiva, přikrmování zvěře, výstavba a údržba mysliveckých zařízení pochůzky v honitbě, pozorování zvěře, střelecké přebory, sokolnické akce

  • účast na individuálním a společném lovu

  • výchova, výcvik, zkoušky a výstavy loveckých psů

  • chovatelské přehlídky, myslivecké výstavy, myslivecká muzea a další kulturní a společenské akce

Zkoušky z myslivosti pro uchazeče o první lovecký lístek - kurz 2014/2015


Dne 11. 4. 2015 proběhly
v souladu s vyhláškou č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve znění vyhlášky č. 350/2003 Sb. zkoušky z myslivosti pro uchazeče o první lovecký lístek.
Ke zkouškám se dostavilo 9 uchazečů a absolvovalo je s následujícím prospěchem:

prospěl s vyznamenáním     

2

prospěl

2

neprospěl

5

Ve zkoušce úspěšně obstáli celkem 4 uchazeči.
Jeden neúspěšný uchazeč má možnost složit zkoušku v náhradním opravném termínu, který je stanoven
na den 27.5 2014.

Zkoušky z myslivosti pro uchazeče o první lovecký lístek - kurz 2013/2014

Dne 22. 3. 2014 proběhly v souladu s vyhláškou č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve znění vyhlášky č. 350/2003 Sb. zkoušky z myslivosti pro uchazeče o první lovecký lístek.
Ke zkouškám se dostavilo 9 uchazečů a absolvovalo je s následujícím prospěchem:

prospěl s vyznamenáním     

3

prospěl

3

neprospěl

3

Úspěšně zkoušku složilo celkem 6 uchazečů.
Tři neúspěšní uchazeči mají možnost složit zkoušku v náhradním opravném termínu, který je stanoven
na den 4.6 2014.


Zkoušky z myslivosti pro uchazeče o první lovecký lístek - kurz 2012/2013

Dne 23. 3. 2013 proběhly v souladu s vyhláškou č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve znění vyhlášky č. 350/2003 Sb. zkoušky z myslivosti pro uchazeče o první lovecký lístek.
Ke zkouškám se z 8 přihlášených uchazečů dostavilo 7 uchazečů a absolvovalo je s následujícím prospěchem:

prospěl s vyznamenáním     

1

prospěl

3

neprospěl

3

Celkem tedy ve zkoušce obstáli 4 absolventi.
Dva ze tří neúspěšných uchazečů mají možnost zkoušky složit v náhradním opravném termínu, který je stanoven na den 8. 6. 2013.

Zkoušky pro myslivecké hospodáře


V měsíci dubnu a květnu roku 2012 proběhly v souladu s § 5 vyhlášky č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti, ve znění vyhlášky č. 350/2003 Sb. zkoušky pro myslivecké hospodáře.

Výňatek z § 5 vyhlášky č. 244/2002 Sb. :

(1) Zkoušky pro myslivecké hospodáře mají písemnou a ústní část. Písemná část se koná před částí ústní, trvá nejdéle čtyři hodiny a musí obsahovat otázky z těchto předmětů:

a) I. skupina
Práva a povinnosti mysliveckého hospodáře a s nimi související předpisy o myslivosti, ochraně přírody a krajiny, zbraních a střelivu, veterinární předpisy, předpisy o ochraně zvířat proti týrání - vše se zaměřením na práva a povinnosti mysliveckého hospodáře, právní předpisy Evropské unie a mezinárodní úmluvy týkající se myslivosti;

b) II. skupina
1. zařazování honiteb do jakostních tříd, minimální a normované stavy zvěře, chov zvěře v oblastech chovu zvěře,
2. plány mysliveckého hospodaření, vedení myslivecké evidence a statistiky, povolenky k lovu,
3. myslivecká zařízení, péče o zvěř, zásady chovu a ochrany zvěře a životního prostředí, zvláště chránění živočichové,
4. ekologie, etologie a její využití v myslivecké praxi, pohoda zvěře a ochrana přírody v České republice;

c) III. skupina
1. výživa zvěře,
2. nejdůležitější nemoci zvěře, předcházení těmto nemocím, postup při jejich zjištění, včetně éčebných prostředků a ochranných opatření,
3. ošetřování ulovené zvěře, jejích jednotlivých částí, úprava a hodnocení trofejí, systém chovatelských přehlídek,
4. myslivecká zoologie a kynologie;

d) IV. skupina
1. myslivecké zvyky a tradice, myslivecká kultura, myslivecká mluva,
2. lovectví, lovecké zbraně a střelivo a bezpečnost při zacházení s nimi, lovecká pravidla, způsoby lovu, včetně sokolnictví,
3. základy první pomoci při úrazech při provádění práva myslivosti,
4. systém kontroly ulovené zvěře a její označování;

(2) Při písemné části musí uchazeč vypracovat podle zadání návrh plánu mysliveckého hospodaření v honitbě, statistický výkaz o stavu honitby, záznam o ulovené zvěři, včetně její kontroly a označení, jejím prodeji a ostatních dispozicích s ní, dále podle zadání vypracovat evidenci vydaných povolenek k lovu a v honitbě používaných loveckých psů.
(3) Ústní část zkoušky pro myslivecké hospodáře se skládá ze všech předmětů uvedených v odstavci 1 před zkušební komisí, která je šestičlenná a tvoří ji předseda, místopředseda a čtyři zkušební komisaři. Před zkušební komisí může být ve stejném okamžiku zkoušen pouze jeden uchazeč.

Do budovy Okresního mysliveckého spolku Rakovník, ve které se zkoušky konaly, se ve stanovených termínech dostavilo 7 uchazečů absolvujících tyto zkoušky s následujícím konečným výsledkem:

prospìl s vyznamenáním     

2

prospìl

4

neprospìl

1

Fotodokumentace k nalezení ve fotogalerii


Zkoušky z myslivosti pro uchazeče o první lovecký lístek- kurz 2011/2012

Dne 10. 3. 2012 proběhly v souladu s vyhláškou č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve znění vyhlášky č. 350/2003 Sb. zkoušky z myslivosti pro uchazeče o první lovecký lístek.
Ke zkouškám se dostavilo 6 uchazečů a absolvovalo je s následujícím prospěchem:

prospìl s vyznamenáním     

1

prospìl

4

neprospìl

1

Celkem tedy ve zkoušce obstálo 5 absolventů.
Neúspěšný uchazeč neobstál z jednoho předmětu a má možnost zkoušky složit v náhradním opravném termínu, který je stanoven na den 6. 6. 2012.

Fotodokumentace k nalezení ve fotogalerii


Zkoušky z myslivosti pro uchazeče o první lovecký lístek- kurz 2010/2011

Dne 2. 4. 2011 proběhly v souladu s vyhláškou č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve znění vyhlášky č. 350/2003 Sb. zkoušky z myslivosti pro uchazeče o první lovecký lístek.
Ke zkouškám se dostavilo 14 uchazečů a absolvovalo je s následujícím prospěchem:

prospìl s vyznamenáním     

4

prospìl

5

neprospìl

5

Celkem tedy ve zkoušce obstálo 9 absolventů.
Z 5 neúspěšných uchazečů neobstáli 4 z jednoho předmětu a mají možnost zkoušky složit v náhradním opravném termínu, který je stanoven na den 1. 6. 2011.

Fotodokumentace k nalezení ve fotogalerii


Zkoušky z myslivosti pro uchazeče o první lovecký lístek- kurz 2009/2010

Dne 27. 3. 2010 proběhly v souladu s vyhláškou č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve znění vyhlášky č. 350/2003 Sb. zkoušky z myslivosti pro uchazeče o první lovecký lístek.
Všech 11 uchazečů se ke zkouškám dostavilo a absolvovalo je s následujícím prospěchem:

prospìl s vyznamenáním     

2

prospìl

7

neprospìl

2

Celkem tedy ve zkoušce obstálo 9 absolventů.
Z neúspěšných uchazečů neobstál 1 z jednoho předmětu a má možnost zkoušky složit v náhradním opravném termínu, který je stanoven na den 9. 6. 2010.

Fotodokumentace k této akci je k nalezení ve fotogalerii

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky