OMS Rakovník

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

4.6. 2020

POZVÁNKA na Okresní volební myslivecký sněm ČMMJ z.s. OMS Rakovník, který se koná 17.6. 2020 od 15:30 hodin.

>Pozvánka<
>Plná moc k zastupování člena<

14.5. 2020

Okresní volební myslivecký sněm se bude konat dne 17.6. 2020 od 15:30 hodin v zasedací místnosti Regionálního pracoviště SZIF, Lubenská ul. 2250, Rakovník. (budova naproti Střední integrované škole Na Jirkově).

Kandidátky do MR a DR OMS Rakovník zasílejte do 29.
5. 2020.

>Formulář - Návrh kandidáta<

12.5. 2020

Podmínky pro podávání přihlášek ke zkouškám loveckých psů konaných při OMS Rakovník.

>Podmínky<

5.5. 2020

NOVÉ TERMÍNY:
- Jarní svod se bude konat 16.5.2020
- Zkoušky vloh se uskuteční 23.5.2020 ve Zdeslavi.
- Podzimní zkoušky budou mít jiný termín - řeší se...
- Tréninky z norování začnou od 17.5.2020 od 13h.
- Zkoušky z myslivosti se uskuteční 13.6.2020 od 8h v budově OMS Rakovník.

30.3. 2020

Stanovisko Ministerstva zemědělství k posuzování prokazování odborné způsobilosti k výkonu rybářského práva a k výkonu práva myslivosti v době nouzového stavu.
>Stanovisko MZe<
>Opatření proti zavlečení AMP<

6.3. 2020

Přihlášky do kurzu na mysliveckého hospodáře je možné podat do 31.8.2020.

6.3. 2020

Zahájení mysliveckého kurzu se koná 28.3.2020 od 8h v budově OMS Rakovník.

15.1. 2020

NATURA VIVA 2020 - význačné trofeje na výstavu je třeba dodat do OMS Rakovník do 26.2.2020.
>Informace<

15.1. 2020

ČMMJ z.s., OMS Rakovník vyhlašuje okresní kolo výtvarné a fotografické soutěže pro děti "Mé toulky za zvěří". Uzávěrka soutěže je 29.2. 2020.
>Informace<

15.12. 2019

Změna vyhlášky o dobách lovu zvěře platná od 1. 1. 2020.
>Vyhláška<
>Komentář k vyhlášce<

14.12. 2019

Přihlášky do mysliveckého kurzu přijímáme do 28.3. 2020.

8.12. 2019

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje, že v sousedním Polsku došlo k výraznému postupu afrického moru prasat (AMP).
Bohužel pro chovatele z toho vyplývá minimálně důsledné dodržování biosekurity v chovech, pro myslivce zintenzivnění odlovů, jako prevence šíření a využití možnosti odlovu (dokud je co lovit), a pro všechny příprava na budoucí opětovné zavlečení této nákazy na území České republiky se všemi důsledky...
>Tisková zpráva o AMP<
>Úřední hodiny KVS SVS<

7.12. 2019

Mezinárodní myslivecká výstava Natura Viva 2020

>Základní popis<
>Parametry trofejí<

7.12. 2019

Pojišťovna Halali nabízí 25% slevu na pojištění nemovitosti + členství v ČMMJ zdarma v produktu Dvě trefy jednou ranou.
>Dvě trefy jednou ranou - popis<
>Dvě trefy jednou ranou - členství zdarma<

26.6. 2019

Pojišťovna Halali ve spolupráci s Pojišťovnou VZP nabízí všem myslivcům a jejich rodinným příslušníkům, přátelům a známým jedinečnou možnost sjednat si cestovní pojištění se slevou 30%.
>Informace<

4.7. 2018

Informace ohledně změny výše členského příspěvku ČMMJ.
>Členské příspěvky<
Informace ohledně vysvětlení pojištění 80% členů ČMMJ.
>Pojištění<

14.12. 2017

Nová služba na webu OMS Rakovník - Odběr novinek.

V menu na levé části je nový formulář na registraci k odběru novinek, tzn. pokud zde zaregistrujete svoji e-mailovou adresu, při každé změně na těchto webových stránkách Vám přijde e-mailem upozornění na novinky. Věříme, že tato služba zlepší Vaši informovanost.

14.12. 2017

Navýšení členských příspěvků ČMMJ

>Informace ohledně příspěvků<

16.10. 2017

Vážení přátelé Myslivosti,
10.10.2017 byla schválena úprava metodiky kontroly zdraví pro rok 2017 - z důvodu snížení populace divokých prasat se bude vyplácet zástřelné 1000Kč/kus (jako vedlejší produkt se bude provádět monitoring na Aujes
zkyho chorobu prasat u divočáků z krve odevzdané v rámci zástřelného) - vypláceno bude bezhotovostně převodem na účet (v exotických případech složenkou) po odkontrolování výsledků vyšetření ze Státního veterinárního ústavu na konkrétní plombu divočáka.


V příloze Vám zasílám již dříve zaslané - znění úpravy metodiky, informativní dopis od ředitele krajské veterinární správy Středočeského kraje, formulář objednávky na vyšetření (doporučuji používat tento, neb je upraven, aby na něj nebylo spotřebováváno příliš barvy z tiskárny - originál má podbarvené pozadí) a žádosti o proplacení - akceptovány budou pouze objednávky a žádosti řádně vyplněné, včetně dvanáctimístného registračního čísla honitby (CZ+10 čislic).


Vzorky krve divočáků je třeba odevzdávat v patřičných sběrnicích (doporučuji odběrky Hemos H-04 bez jehly či Hemos H-05 s jehlou viz např. http://www.gama.cz/katalog/hemos-h-04 , uzavřené stříkačky, uzavřené zkumavky apod) v množství nejméně 5ml, tyto sběrnice si hradí a opatřuje lovec - je možno např. objednat balení ve specializovaném e-shopu na internetu, soukromé laboratoři či se domluvit s privátním veterinářem a zakoupit u něj, a jednotlivé sběrnice si rozdat v rámci mysliveckého spolku. Je na Vás, jestli takto bude postupovat každý myslivecký spolek (MS) či se všechny MS domluví s OMS na jednorázovém zakoupení vzorkovnic pro všechny a následné distribuci (pakliže zvolíte toto, tak takto zakoupené sběrnice je možno i umístit na VI Rakovník pro plošnou distribuci jednotlivým lovcům).

U formuláře objednávky v současnosti vyplnění GPS souřadnic místa zástřelu je dobrovolné.
Prosím, počítejte s tím, že instrukce (jakož i příslušné formuláře) se budou dle vývoje měnit (celá záležitost se v současnosti dolaďuje).


MVDr. Štěpán Plašil

>Dopis pro OMS - zástřelné<
>
Úprava MKZ zvířat a nařízení vakcinace na rok 2017<
>Objednávka laboratorního vyšetření - Aujeszkyho choroba<
>Žádost o proplacení ulovených divokých prasat<

18.7. 2017

ČMMJ vytvořila manuál, podle kterého je jasně určeno a vysvětleno, jaké podmínky lovu černé zvěře se týkají nařízení celé republiky a jaké oblasti s intenzivním odlovem v rámci Mimořádných veterinárních opatření k AMP.

>Africký mor prasat - informace<
>Africký mor prasat - celá republika<
>Africký mor prasat - oblast s intenzivním odlovem<
>Africký mor prasat - objednávka laboratorního vyšetření<
>Africký mor prasat - vyjádření k použití noktovizorů<

5.2. 2016

Kritéria posuzování chovnosti samčích jedinců jelení a srnčí zvěře k dispozici v záložce stránek Ke stažení.

22.1. 2016

Doporučujeme uživatelům honiteb, kteří budou řešit zdravotní stav zvěře ve vztahu k výskytu parazitů ve svých honitbách, aby s výsledky laboratorních vyšetření trusu spárkaté zvěře, která se prováděla do konce měsíce října 2015, navštívili veterinárního lékaře MVDr. Ludvíka Ransdorfa, s nímž má Okresní myslivecký spolek Rakovník navázánu v této oblasti spolupráci a tyto výsledky nechali veterinárnímu lékaři posoudit a následně se případně dohodli na potřebě podávání medikovaného krmiva.

Vzhledem k současnému datu není rozumné tuto návštěvu odkládat a to z toho důvodu, aby se stihly
realizovat všechny kroky předcházející aplikaci medikovaných krmiv v termínu, který stanovuje Státní veterinární správa České republiky, a který je pro letošní rok stanoven na období od 6.2. 2016 do 22.2. 2016.

Nákup krmiv s obsahem léčiv pro eliminaci výskytu parazitů v populacích spárkaté zvěře bude ze strany
Okresního mysliveckého spolku finančně podporován dle stejných pravidel let minulých.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

V níže umístěných dokumentech jsou k dispozici: Výňatek z Metodiky kontroly zdraví pro rok 2016 týkající
se této problematiky, Příloha č. 7 k uvedenému dokumentu, který se týká podrobných informací o monitoringu parazitóz, Žádost o povolení ošetření a formuláře pro elektronické i ruční vyplnění sloužící k poskytnutí
informace o provedeném ošetření směrem k příslušné krajské veterinární správě SVS ČR a uživatelům
všech sousedních honiteb.
>Výňatek z metodiky<
>Příloha č.7<
>Žádost o povolení ošetření<
>Formulář - elektronické vyplnění<
>Formulář - ruční vyplnění<

8.1. 2016

Na základě požadavku Ministerstva zemědělství ČR je od 1.1. 2016 zavedena povinnost k vzorku svaloviny od ulovených divokých prasat k vyšetření na trichinelózu přikládat pírko uloveného kusu.
Oba vzorky, vzorek svaloviny a pírko musí být zabaleny samostatně a musí je doprovázet řádně
vyplněná aktualizovaná objednávka, která je společně s informací Státní veterinární správy uvedena níže.
>Informace k vyšetření na trichinelózu<
>Objednávka laboratorního vyšetření<
>Tisková zpráva - změna vyšetřování na svalovce<

16.10. 2015

V níže umístěných dokumentech zpracovaných Mgr. Petrem Tomáškem z OMS Pardubice naleznete vzorové stanovy pro myslivecké spolky vypracované ve třech verzích podle počtu členů spolku a další související materiály, kterými jsou např. výčet povinností, jaké myslivecké spolky mají a vzory všech dokumentů, kterými se provádějí změny skutečností zapsaných ve spolkovém rejstříku.

>Úvod-povinnosti mysliveckých spolků<
>Vzor-návrh na zápis změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku<
>Vzor-prezenční listina<
>Vzor-průvodní dopis<
>Vzor-souhlas se zápisem<
>Vzor-souhlas vlastníka (fyzická osoba) s umístěním sídla<
>
Vzor-souhlas vlastníka (obec) s umístěním sídla<
>Vzor-zápis ze zasedání členské schůze<
>Vzorové stanovy pro MS-předmluva<
>Vzorové stanovy pro MS-verze-1-výbor+kontrolní výbor<
>Vzorové stanovy pro MS-verze-2-výbor<
>Vzorové stanovy pro MS-verze-3-předseda<

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky