Hodnocení trofejí 2011 - OMS Rakovník

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Hodnocení trofejí 2011

Myslivost > Zprávy z akcí

Hodnocení trofejí zvěře ulovené v roce 2010

Ve dnech 3.6. a 6.6. 2011 proběhlo v budově Okresního mysliveckého spolku Rakovník hodnocení trofejí spárkaté zvěře a šelem ulovených v minulém roce v honitbách na území okresu Rakovník.

Hodnocení provedla osmičlenná hodnotitelská komise, schválená státní správou myslivosti, jejíž úkolem bylo co možná nejzodpovědněji stanovit věk ulovené zvěře, její chovnou hodnotu a na základě toho vytvořit co možná nejobjektivnější obraz kvality zvěře, se kterou se na našem okrese myslivecky hospodaří.

I přes výše uvedené je možné si o kvalitě populací myslivecky obhospodařované zvěře udělat skutečně jen dílčí představu. Důvodem je, že trofeje byly opět předloženy pouze ze 43 honiteb uznaných na našem okrese, což je 58 % podíl z celkového počtu 74 honiteb.

Počty předložených trofejí dle jednotlivých druhů zvěře a rozdělení do věkových tříd:

Druh zvìøe

Pøedložených trofejí

I.

II.

III.

Vìk nehodnocen

Jelen lesní

14

13

1

0

0

Danìk evropský

7

6

1

0

0

Sika japonský

57

56

0

1

0

Muflon

9

5

4

0

0

Srnec obecný

273

101

78

93

1

Prase divoké

1

-

-

-

1

Liška obecná

8

-

-

-

-

Kuna

1

-

-

-

-

Posouzení chovné hodnoty:

Druh zvìøe

Prùbìrní a
lovní

Chovní

Chovná hodnota
nehodnocena

Jelen lesní

9 (64%)

5 (36%)

0

Danìk evropský

5 (71%)

2 (29%)

0

Sika japonský

37 (65%)

20 (35%)

0

Muflon

8 (89%)

1 (11%)

0

Srnec obecný

260 (95,3%)

11 (4%)

2 (0,7%)

Prase divoké

0

0

1

Trofeje bylo následně možné prohlédnout na okresní přehlídce pořádané ve dnech 13.6. - 26.6.2011 ve společenském sále Domova Na Zátiší Rakovník, poskytovatele sociálních služeb.
Přehlídce trofejí je věnována reportáž umístěná taktéž na našich stránkách v oddíle Myslivost - Výstavy - 2011.
Dokumentace medailových trofejí je umístěna v oddíle Myslivost - Fotogalerie 2011
.

Daniel Pazák
předseda MK OMS Rakovník

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky