Hodnocení trofejí 2010 - OMS Rakovník

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Hodnocení trofejí 2010

Myslivost > Zprávy z akcí

Hodnocení trofejí zvěře ulovené v roce 2009

Ve dnech 2.6. a 7.6. 2010 proběhlo v budově Okresního mysliveckého spolku Rakovník hodnocení trofejí zvěře ulovené v minulém roce v honitbách na území okresu Rakovník.

Hodnocení provedla hodnotitelská komise schválená státní správou myslivosti v tomto složení:
Ing. Jan Hamřík (předseda), Ing. Miroslav Pecha, p. Martin Bretšnajdr, p. Karel Breník, p. Pavel Pýcha, p. Lukáš Vápeník, Ing. Bohumil Martínek, Ing. Libor Tomica.

Trofeje ulovené zvěře byly předloženy 46 uživateli honiteb, tj. 62% z celkového počtu 74 honiteb uznaných v okrese Rakovník.

Počty předložených trofejí dle jednotlivých druhů zvěře a rozdělení do věkových tříd:

Druh zvìøe

Pøedložených trofejí

I.

II.

III.

Vìk nehodnocen

Jelen lesní

23

15

4

2

2

Danìk evropský

10

8

2

0

0

Sika japonský

39

31

8

0

0

Muflon

9

3

4

2

0

Srnec obecný

344

148

92

101

3

Prase divoké

2

0

0

1

1

Liška obecná

4

-

-

-

-

Jezevec lesní

1

-

-

-

-

Posouzení chovné hodnoty:

Druh zvìøe

Prùbìrní a
lovní

Chovní

Chovná hodnota
nehodnocena

Jelen lesní

14 (67%)

7 (33%)

2

Danìk evropský

5 (50%)

5 (50%)

0

Sika japonský

23 (59%)

16 (41%)

0

Muflon

8 (89%)

1 (11%)

0

Srnec obecný

314 (92%)

28 (8%)

2

Prase divoké

1 (100%)

0 (0%)

1

Trofeje zvěře byly vystaveny na okresní přehlídce pořádané ve dnech 14.6. - 27.6.2010 v kulturním sále Domova mládeže Střední zemědělské školy v Rakovníku.
Výstavě je věnována samostatná reportáž umístěná na našich webových stránkách v oddíle Myslivost - Výstavy.
Fotografie z přehlídky trofejí jsou umístěny v oddíle Myslivost - Fotogalerie 2010
.
Dokumentace medailových trofejí je umístěna v oddíle Myslivost - Fotogalerie 2010
.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky