Duben 2019 - OMS Rakovník

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Duben 2019

Zprávy z OMR

Jednání Okresní myslivecké rady OMS Rakovník dne 29.4.2019.


Účast dle prezenční listiny.

Předseda OMS Rakovník, zahájil jednání a přivítal členy rady.

Došlá pošta:

Běžná korespondence, fa za stočné, vodné, Účto 2019, Penzum-učebnice , přihlášky na zkoušky loveckých psů, výpisy, časopisy Myslivost a Svět myslivosti.

Kontrola usnesení:
Paní Šmídová
aktualizace sekce myslivosti  -  splněno.
Paní Šmídová
plakát na přednášku rozeslat na MS a HS - splněno.
Paní Šmídová
na web zahájení MK 2019/2020 splněno.
Členové rady a DK
vypracovat zprávy na sněm splněno.
Členové rady a DK
přivést 1 účastníka na přednášku splněno.
Pan Franěk
oslovit myslivce jako nástupce mysl.kroužku malý zájem vést mysl. kroužek, bude nadále oslovovat splněno.

Informace k ZST:
Pan Zbyněk Pochman a paní Lucie Váhalová se sešli v Lužné s panem Hvězdou, jednali o průběhu ZST, vše předběžně dojednáno, vzduchovky zajistí pan Zbyněk Novotný.
Náklady na občerstvení pro organizátory ZST ponese OMS.
O průběhu a zajištění na ZST se sejdeme během měsíce května.

Sněm bude svolán jako jednání členů ČMMJ evidovaných u OMS Rakovník, pozvánky budou rozeslány na MS a HS, hostům emailem a vyvěšeny na webových stránkách OMS.
Členové rady mají připraveny zprávy na sněm.

Návrhy na vyznamenání  
rada schválila.

Usnesení nebylo zadáno.

Pan předseda ukončil radu „Lovu zdar".

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky