OMS Rakovník

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

26.6. 2019

Pojišťovna Halali ve spolupráci s Pojišťovnou VZP nabízí všem myslivcům a jejich rodinným příslušníkům, přátelům a známým jedinečnou možnost sjednat si cestovní pojištění se slevou 30%.
>Informace<

12.6. 2019

Zveme Vás na Okresní mysliveckou výstavu trofejí zvěře, která se bude konat v budově OMS Rakovník v termínu od 24.6. do 31.7.2019.

>Pozvánka<

20.5. 2019

S lítostí Vám oznamujeme, že dne 18.5.2019 zemřel kynolog a dlouholetý člen kynologické komise OMS Rakovník pan Ing. Václav Kloub. Čest jeho památce.
>Oznámení o úmrtí<

16.5. 2019

Okresní kolo soutěže pro děti ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ se uskuteční 15.6.2019 v Lužné.
>Pozvánka<

8.5. 2019

Okresní myslivecká rada Rakovník svolává Okresní myslivecký sněm, který se bude konat dne 22.5. 2019 od 15:30h v zasedací místnosti budovy Agentury pro zemědělství a venkov.
>Pozvánka<

29.1. 2019

Zahájení mysliveckého kurzu 2019/2020 se koná 16.3. 2019 od 8 hodin v budově OMS Rakovník.

Přihlášky do kurzu je třeba podat do 27.2. 2019.

20.1. 2019

Termín zkoušek z myslivosti stanoven na 9.3. 2019.

Termín
sčítání zvěře stanoven na 2.3. 2019.

20.1. 2019

ČMMJ pořádá společně s Českou společností ornitologickou petici "Vraťme život do krajiny".
Naše krajina vymírá vinou příliš intenzivního hospodaření! Mizí sýčci, skřivani, koroptve, motýli, zajíci… Pokusme se o záchranu krajiny, dejme jasný vzkaz politikům, že chceme krajinu pestrou, plnou života!

>Odkaz na petici<  

16.10. 2018

OMS Rakovník pořádá dne 11.12.2018 návazné proškolení osob k vyšetření těla
ulovené zvěře - prohlížitelé
.
>Přihláška<
>
Doplňující informace<

16.10. 2018

Školení "Odhad a přesné stanovení věku ulovené spárkaté zvěře" se koná dne 20.10.2018 v budově OMS Rakovník.
>Rozvrh hodin<

4.7. 2018

Informace ohledně změny výše členského příspěvku ČMMJ.
>Členské příspěvky<
Informace ohledně vysvětlení pojištění 80% členů ČMMJ.
>Pojištění<

14.5. 2018

ČMMJ Praha ve spolupráci s OMS Rakovník bude pořádat školení
„Odhad a přesné stanovení věku ulovené spárkaté zvěře“, které se bude konat dne
20.10.2018 (změna termínu) od 8.00 hodin, v budově OMS, Vysoká 84, Rakovník.

>Pozvánka<
>Přihláška<

26.3. 2018

Výsledková listina výtvarné soutěže "Mé toulky za zvěří" 2018.

>Výsledky soutěže<

7.2. 2018

Nejdůležitější akce roku 2018 - informační dopis.

>Informační dopis<

6.2. 2018

Zahájení mysliveckého kurzu - 3.3. 2018 v 8.00 hodin v budově OMS Rakovník,
přihlášky do kurzu přijímáme do 28.
2. 2018.

14.12. 2017

Nová služba na webu OMS Rakovník - Odběr novinek.

V menu na levé části je nový formulář na registraci k odběru novinek, tzn. pokud zde zaregistrujete svoji e-mailovou adresu, při každé změně na těchto webových stránkách Vám přijde e-mailem upozornění na novinky. Věříme, že tato služba zlepší Vaši informovanost.

14.12. 2017

Navýšení členských příspěvků ČMMJ

>Informace ohledně příspěvků<

16.10. 2017

Vážení přátelé Myslivosti,
10.10.2017 byla schválena úprava metodiky kontroly zdraví pro rok 2017 - z důvodu snížení populace divokých prasat se bude vyplácet zástřelné 1000Kč/kus (jako vedlejší produkt se bude provádět monitoring na Aujes
zkyho chorobu prasat u divočáků z krve odevzdané v rámci zástřelného) - vypláceno bude bezhotovostně převodem na účet (v exotických případech složenkou) po odkontrolování výsledků vyšetření ze Státního veterinárního ústavu na konkrétní plombu divočáka.


V příloze Vám zasílám již dříve zaslané - znění úpravy metodiky, informativní dopis od ředitele krajské veterinární správy Středočeského kraje, formulář objednávky na vyšetření (doporučuji používat tento, neb je upraven, aby na něj nebylo spotřebováváno příliš barvy z tiskárny - originál má podbarvené pozadí) a žádosti o proplacení - akceptovány budou pouze objednávky a žádosti řádně vyplněné, včetně dvanáctimístného registračního čísla honitby (CZ+10 čislic).


Vzorky krve divočáků je třeba odevzdávat v patřičných sběrnicích (doporučuji odběrky Hemos H-04 bez jehly či Hemos H-05 s jehlou viz např. http://www.gama.cz/katalog/hemos-h-04 , uzavřené stříkačky, uzavřené zkumavky apod) v množství nejméně 5ml, tyto sběrnice si hradí a opatřuje lovec - je možno např. objednat balení ve specializovaném e-shopu na internetu, soukromé laboratoři či se domluvit s privátním veterinářem a zakoupit u něj, a jednotlivé sběrnice si rozdat v rámci mysliveckého spolku. Je na Vás, jestli takto bude postupovat každý myslivecký spolek (MS) či se všechny MS domluví s OMS na jednorázovém zakoupení vzorkovnic pro všechny a následné distribuci (pakliže zvolíte toto, tak takto zakoupené sběrnice je možno i umístit na VI Rakovník pro plošnou distribuci jednotlivým lovcům).

U formuláře objednávky v současnosti vyplnění GPS souřadnic místa zástřelu je dobrovolné.
Prosím, počítejte s tím, že instrukce (jakož i příslušné formuláře) se budou dle vývoje měnit (celá záležitost se v současnosti dolaďuje).


MVDr. Štěpán Plašil

>Dopis pro OMS - zástřelné<
>
Úprava MKZ zvířat a nařízení vakcinace na rok 2017<
>Objednávka laboratorního vyšetření - Aujeszkyho choroba<
>Žádost o proplacení ulovených divokých prasat<

22.9. 2017

Nové produkty pojišťovny Halali.

>Prospekt<

18.7. 2017

ČMMJ vytvořila manuál, podle kterého je jasně určeno a vysvětleno, jaké podmínky lovu černé zvěře se týkají nařízení celé republiky a jaké oblasti s intenzivním odlovem v rámci Mimořádných veterinárních opatření k AMP.

>Africký mor prasat - informace<
>Africký mor prasat - celá republika<
>Africký mor prasat - oblast s intenzivním odlovem<
>Africký mor prasat - objednávka laboratorního vyšetření<
>Africký mor prasat - vyjádření k použití noktovizorů<

9.2. 2017

Určení termínů sčítání zvěře.
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství určuje uživatelům
honiteb v působnosti Krajského úřadu Středočeského kraje závazný termín sčítání zvěře v honitbách na 4.3. 2017.
Pro případ, že by některý držitel honitby nesouhlasil s výsledkem sčítání zvěře v honitbě
(sousedních honitbách), stanovuje nový konečný termín na den 25.3. 2017.
Potřebné tiskopisy je možné získat v kanceláři Okresního mysliveckého spolku v Rakovníku,
případně v níže uvedeném odkazu na vyhlášku 553/2004 Sb.

>Text vyhlášky 553/2004 Sb. včetně příloh a tiskopisů<
>Určení termínů sčítání zvěře<

10.1. 2017

Vážení přátelé myslivci,
Českomoravská myslivecká jednota připravuje v průběhu roku 2017 pro zájemce školení na hodnocení trofejí.  Důvodem je zájem ČMMJ o zvyšování odborné zdatnosti hodnotitelů, aby výsledky měření trofejí byly srovnatelné s výsledky měření prováděné členy komisí při národních výstavách.
Organizací školení budou pověřeny jednotlivé okresní myslivecké spolky. Maximální počet účastníků každého školení je 25, a to z důvodu praktických ukázek a vyzkoušení vlastního měření trofejí.

Jednodenní školení se bude konat 26.3. 2017 od 8.00 hodin v budově OMS Rakovník.


Cena pro členy ČMMJ:            300,- /osoba
Cena pro nečleny ČMMJ:      2.300,- Kč /osoba


Absolventi školení obdrží:
- certifikát
- pásmo k měření trofejí
- metodiku

9.3. 2016

Upozorňujeme všechny myslivecké spolky (sdružení) na povinnost uložit do 31.3. 2016 do Sbírky listin vedené u Městského soudu v Praze účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2014. Obdobné listiny za rok 2015 se budou vkládat do 30.11. 2017.

5.2. 2016

Kritéria posuzování chovnosti samčích jedinců jelení a srnčí zvěře k dispozici v záložce stránek Ke stažení.

27.1. 2016

Přípravný kurz 2016/2017 pro složení zkoušky z myslivosti uchazečů o první lovecký lístek bude zahájen dne 2. dubna 2016 v 8:00 hod., v budově Okresního mysliveckého spolku Rakovník.

Poplatek za absolvování kurzu činí 5.000,-Kč a je v něm zahrnuto:

1. náklady na teoretickou přípravu
2. náklady na praktickou přípravu
3. odborná literatura - studijní materiály
4. kurz bezpečného zacházení se střelnou zbraní včetně střelby
5. poplatek do Fondu učebních pomůcek ČMMJ, z.s.
6. pojištění odpovědnosti za újmu a úrazové pojištění během trvání kurzu
7. závěrečné zkoušky

Před zahájením kurzu, nejpozději v den zahájení, je nutné uhradit zálohu ve výši 2.500,-Kč a to buď
v hotovosti, v kanceláři OMS Rakovník, nebo na bankovní účet OMS Rakovník č. 0540162369/0800, jako variabilní symbol uvést své rodné číslo a specifický symbol 00116.

22.1. 2016

Doporučujeme uživatelům honiteb, kteří budou řešit zdravotní stav zvěře ve vztahu k výskytu parazitů ve svých honitbách, aby s výsledky laboratorních vyšetření trusu spárkaté zvěře, která se prováděla do konce měsíce října 2015, navštívili veterinárního lékaře MVDr. Ludvíka Ransdorfa, s nímž má Okresní myslivecký spolek Rakovník navázánu v této oblasti spolupráci a tyto výsledky nechali veterinárnímu lékaři posoudit a následně se případně dohodli na potřebě podávání medikovaného krmiva.

Vzhledem k současnému datu není rozumné tuto návštěvu odkládat a to z toho důvodu, aby se stihly
realizovat všechny kroky předcházející aplikaci medikovaných krmiv v termínu, který stanovuje Státní veterinární správa České republiky, a který je pro letošní rok stanoven na období od 6.2. 2016 do 22.2. 2016.

Nákup krmiv s obsahem léčiv pro eliminaci výskytu parazitů v populacích spárkaté zvěře bude ze strany
Okresního mysliveckého spolku finančně podporován dle stejných pravidel let minulých.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

V níže umístěných dokumentech jsou k dispozici: Výňatek z Metodiky kontroly zdraví pro rok 2016 týkající
se této problematiky, Příloha č. 7 k uvedenému dokumentu, který se týká podrobných informací o monitoringu parazitóz, Žádost o povolení ošetření a formuláře pro elektronické i ruční vyplnění sloužící k poskytnutí
informace o provedeném ošetření směrem k příslušné krajské veterinární správě SVS ČR a uživatelům
všech sousedních honiteb.
>Výňatek z metodiky<
>Příloha č.7<
>Žádost o povolení ošetření<
>Formulář - elektronické vyplnění<
>Formulář - ruční vyplnění<

8.1. 2016

Na základě požadavku Ministerstva zemědělství ČR je od 1.1. 2016 zavedena povinnost k vzorku svaloviny od ulovených divokých prasat k vyšetření na trichinelózu přikládat pírko uloveného kusu.
Oba vzorky, vzorek svaloviny a pírko musí být zabaleny samostatně a musí je doprovázet řádně
vyplněná aktualizovaná objednávka, která je společně s informací Státní veterinární správy uvedena níže.
>Informace k vyšetření na trichinelózu<
>Objednávka laboratorního vyšetření<
>Tisková zpráva - změna vyšetřování na svalovce<

20.12. 2015

Upozorňujeme na vyhlášku č. 343/2015 Sb., kterou se mění vyhláška MZe č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře.
Text tiskové zprávy a znění vyhlášky jsou obsahem níže umístěné přílohy.

>Vyhláška<
>Vyhláška - úplné znění<

16.10. 2015

V níže umístěných dokumentech zpracovaných Mgr. Petrem Tomáškem z OMS Pardubice naleznete vzorové stanovy pro myslivecké spolky vypracované ve třech verzích podle počtu členů spolku a další související materiály, kterými jsou např. výčet povinností, jaké myslivecké spolky mají a vzory všech dokumentů, kterými se provádějí změny skutečností zapsaných ve spolkovém rejstříku.

>Úvod-povinnosti mysliveckých spolků<
>Vzor-návrh na zápis změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku<
>Vzor-prezenční listina<
>Vzor-průvodní dopis<
>Vzor-souhlas se zápisem<
>Vzor-souhlas vlastníka (fyzická osoba) s umístěním sídla<
>
Vzor-souhlas vlastníka (obec) s umístěním sídla<
>Vzor-zápis ze zasedání členské schůze<
>Vzorové stanovy pro MS-předmluva<
>Vzorové stanovy pro MS-verze-1-výbor+kontrolní výbor<
>Vzorové stanovy pro MS-verze-2-výbor<
>Vzorové stanovy pro MS-verze-3-předseda<

30.9. 2015

V souladu se zněním § 44 odst. 1 písm d) zákona č. 166/1999 Sb o veterinární péči stanovuje Ministerstvo zemědělství ČR povinné preventivní a diagnostické úkony směřující k předcházení vzniku a šíření nákaz. I pro letošní rok jsou do nich zahrnuta povinná parazitologická vyšetření spárkaté zvěře.

Termín: do 31.10. 2015

Vzorky budou odebírány v každé honitbě v počtu jeden vzorek na jedno katastrální území.
Na základě výsledků vyšetření a následné žádosti uživatele honitby bude ve stanoveném zimním termínu, v rámci mimořádných veterinárních opatření, povolováno antiparazitární ošetření.
Podrobné informace a postup naleznete v níže umístěné Metodice kontroly zdraví zvířat a nařízené
vakcinace na rok 2015, příloha č. 7 na str. 89 - 91. Volně žijící zvěře se dále týkají body 9, 10, 11 a 14.

Dále jsou přiloženy tiskopisy a související informační materiály.

V případě nejasností nebo požadavku na doplňující informace je možné obrátit se na pana
MVDr. Štěpána Plašila ze Státní veterinární správy pro Středočeský kraj, Inspektorátu Rakovník na tel.č. 313 512 892, případně na Okresní myslivecký spolek Rakovník.

>Katastrální území okresu Rakovník<
>Mapa okresu Rakovník<
>Metodika kontroly zdraví 2015<
>Objednávka vyšetření trusu<
>Potvrzení o převzetí vzorku<
>Žádost o povolení ošetření<

22.5. 2015

Na základě obdržené zprávy informujeme o nařízení Státní veterinární správy (č.j. SVS/2015/046935-S) ze dne 11.5. 2015, které se týká ukončení mimořádných veterinárních opatření k prevenci a tlumení tularémie zajíců pro ochranné pásmo této nákazy v okrese Rakovník.
>Nařízení SVS<

9.2. 2015

Z důvodu prokázání tularemie u uhynulých zajíců v katastrálním území obce Šanov bylo vydáno nařízení KVS SVS pro Středočeský kraj týkající se mimořádných veterinárních opatření k prevenci a tlumení tularemie zajíců, stanovení ohniska nákazy, vymezení ochranného pásma a dalších opatření a povinností.

>Nařízení SVS<

14.8. 2014

V níže umístěném materiálu jsou obsaženy informace o aktuální nákazové situaci ve vztahu k africkému moru prasat.


http://eagri.cz/public/web/svs/portal/zdravi-zvirat/africky-mor-prasat


>Nákazová situace - AMP<
>Tisková zpráva - AMP<

20. 1. 2014

V níže umístěném odkazu naleznete textaci vyhlášky ze dne 5. prosince 2013, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění vyhlášky č. 480/2002 Sb.
>Text vyhlášky<

5.3.2013

V níže umístěných materiálech je možné seznámit se informacemi a souvislostmi, které se týkají možných změn myslivecké legislativy.

Informace
Sedm hříchů myslivosti
Premiér pro změnu mysliveckého zákona

1.12.2012

Vzhledem k tomu, že se blíží zimní období a s ním i možnost aplikace medikovaných krmiv volně žijící zvěři, dovolujeme si upozornit všechny zájemce, kteří mají v úmyslu v příštím vyhlášeném termínu toto opatření provádět na rekapitulaci souvisejících úkonů. V návaznosti na smluvní spolupráci s veterinárním lékařem bude Okresní myslivecký spolek Rakovník potřebné kroky koordinovat a poskytovat potřebné informace směřující ke zdárnému a hladkému průběhu této činnosti.

Pro připomenutí připojujeme pod tuto zprávu námi vypracovaný metodický pokyn a dále také bližší upřesnění pravidel poskytnutých Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Bezpodmínečně nutným předpokladem je laboratorní koprologické vyšetření trusu zvěře, případně vzorků z uhynulých či ulovených jedinců.
Platnost výsledků vyšetření je časově dostačující, proto by bylo vhodné s tímto krokem neotálet a tento nutný předpoklad mít pohodlně vyřešen s dostatečným časovým předstihem před vyhlášením termínu aplikace.

Výsledky laboratorních vyšetření by bylo vhodné mít k dispozici nejpozději do 10.12. 2012. Na jejich základě provede veterinární lékař posouzení a zhodnotí opodstatněnost opatření a poté případně vystaví předpis na potřebné množství přípravku.

Po těchto krocích dojde k uzavření výsledků a na jejich základě bude veterinárním lékařem provedena hromadná objednávka, po doručení převzetí objednaného množství a úhrada faktury na celkové množství Okresním mysliveckým spolkem Rakovník.

O termínu dodání budou všichni včas informováni, aby jim mohlo být to jejich množství veterinárním lékařem předáno, nejlépe ihned po doručení zásilky.

Faktury s vyčíslením nákladů na laboratorní vyšetření vzorků je možné předkládat do kanceláře Okresního mysliveckého spolku v Rakovníku, kde Vám bude uvedená částka zcela proplacena.

Finanční příspěvky na nákup těchto přípravků zůstávají zachovány ve stejné výši jako v minulých letech, tzn. 500,-Kč na 5 kg balení CERMIX pulvis ad us. vet a stejná částka na odpovídající množství léčiva v medikovaném krmivu WILDMIX, tedy 25 kg balení - 250,-Kč atd.

Pokyn ÚSKVBL
Pokyn OMS

8.5.2012

Na základě sdělení MVDr. Dagmar Johnové platí i v roce 2012 povinnost pro všechny myslivecké a ornitologické organizace informovat Krajskou veterinární správu Středočeského kraje, Inspektorát v Rakovníku o každém abnormálním úhynu volně žijících ptáků (více než 5 kusů) v souvislosti s monitoringem aviární influenzy.

Aviární influenza

8.5.2012

Znovu informujeme o problematice Aujeszkyho choroby vyskytující se u černé zvěře. Podle sdělení MVDr. Dagmar Johnové z Krajské veterinární správy Středočeského kraje, Inspektorátu v Rakovníku se monitoring této choroby provádí u divokých prasat od roku 2011 a v roce 2012 pokračuje.

Informaci o předkládání vzorků na vyšetření této choroby je na našich webových stránkách možné najít pod datem 8.2. 2012.

V měsíci prosinec 2011 byl na našem okrese sérologicky zjištěn pozitivní nález u 3 kusů černé zvěře.

Povinností je informovat Krajskou veterinární správu v případě úhynu psa, případně jiných druhů zvířat, jejichž úhynu předcházely nervové příznaky pro tuto chorobu typické.
V níže uvedených přílohách jsou k dispozici údaje o výsledku prováděných vyšetření v jednotlivých okresech a mapa s grafickým znázorněním výskytu Aujeszkyho choroby.

Údaje o vyšetřeních
Mapa výskytu
Výsledky vyšetření leden-březen 2012
Mapa výskytu leden-březen 2012

8.2.2012

V souvislosti s požadavkem na úplné a správné vyplňování formuláře Objednávka laboratorního vyšetření na svalovce u volně žijící zvěře - Kód Epl200 Vám v níže umístěné příloze poskytujeme návod, jak má být tento formulář vyplněn tak, aby byl zajištěn bezproblémový průběh celého úkonu.

Informativně je uveden i seznam míst pro příjem vzorků, které jsou předmětem vyšetření a dále seznam číselných kódů katastrálních území, přičemž uvedení tohoto kódu v žádosti je nezbytné.

V další příloze je uvedena informace o hmotnosti a povaze předkládaných vzorků a znovu je umístěn také přímý odkaz na formulář Objednávky vyšetření. Vzorky, společně s vyplněnou žádostí o vyšetření je možné předávat Krajské veterinární správě Středočeského kraje, Inspektorátu v Rakovníku.

Postup pro vyplnění objednávky na vyšetření
Seznam míst pro příjem vzorků
Seznam číselných kódů katastrálních území
Hmotnost vzorku pro vyšetření na trichinelu
Objednávka laboratorního vyšetření na svalovce

22.1.2012

Od 1. ledna 2012 vešla v platnost novela veterinárního zákona č. 308/2011 Sb., kterou se mění zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči.

Doporučujeme prostudovat zejména ustanovení, která se týkají myslivosti. V níže uvedeném odkazu na server www.myslivost.cz je možné seznámit se se změnami, které touto novelizací nastaly ve vztahu k volně žijící zvěři.

Novela veterinárního zákona v praxi

Plné znění novely je k dispozici v kategorii Legislativa.

17.8.2011

V níže umístěném dokumentu Vám přinášíme rekapitulaci obecných zásad pro tvorbu a uznávání honiteb, jejich změn a zániku.

S ohledem na blížící se rok 2013, kdy bude docházet k ukončení stávajících nájemních smluv na honitby v důsledku uplynutí 10 let, tedy doby, na kterou jsou tyto nájemní smlouvy uzavírány, upozorňujeme, zejména v souvislosti s četnými dotazy a diskusí nad touto problematikou, hlavně na poslední část uvedeného dokumentu s názvem Změny honiteb v roce 2013, ve které jsou tyto záležitosti podrobně vysvětleny.

Dokument Uznávání honiteb a jejich změny

8.4.2011

V níže umístěné příloze naleznete porovnání rozsahu a parametrů pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu práva myslivosti včetně možností doplňkových připojištění tak, jak jsou jednotlivými pojistiteli nabízeny.

Pojištění

25.1.2011

Dne 12.1.2011 proběhlo v budově Okresního mysliveckého spolku v Rakovníku školení k problematice aviární influenzy, které provedla MVDr. Dagmar Johnová z Krajské veterinární správy Středočeského kraje, Inspektorátu Rakovník.

Vzhledem k tomu, že se jako myslivci často pohybujeme v přírodě a soustředíme se na veškerá dění v ní, můžeme v rámci spolupráce s veterinární správou významně přispět k zajišťování pasivního surveillance a podílet se tak na monitoringu této velmi nebezpečné nákazy.

Doporučujeme všem myslivcům a návštěvníkům našich webových stránek seznámit se s obsahem přiložených materiálů.

Aviární influenza I
Aviární influenza II

19.1.2011

V níže umístěném dokumentu naleznete důležité informace Ing. Jana Krause, předsedy představenstva Halali, všeobecné pojišťovny, a.s. a předsedy ekonomické komise ČMMJ, o.s. zabývající se podrobně popisem povinného pojištění odpovědnosti za škody při výkonu práva myslivosti a výhodách, které toto pojištění od pojišťovny Halali, všeobecná pojišťovna, a.s. pro členy ČMMJ, o.s. představuje.

Stáhnout dokument

11.5.2010

Okresní myslivecký spolek Rakovník nabízí dokumentární film s názvem Myslivecké slavnosti Křivoklát 2009.

Jedná se o filmové zpracování Okresní myslivecké výstavy trofejí zvěře, 14. ročníku Národní soutěže mysliveckých trubačů a ostatních událostí, které v měsíci červnu minulého roku na hradě Křivoklátě proběhly. Film obsahuje i pojednání o zvěři vyskytující se na našem okrese, podmínkách, ve kterých žije a mysliveckém hospodaření s ní, včetně pojmenování některých problémů týkajících se myslivosti. Záměrem je i osvěta a propagace myslivosti s důrazem na myslivecké zvyky a tradice.

Film je určen všem myslivcům, ale i široké veřejnosti, která má zájem
se o zvěři a myslivosti něco dozvědět.

DVD je možné koupit v budově Okresního mysliveckého spolku Rakovník
za cenu 100,-Kč nebo zaslat poštou na dobírku s připočtením poštovného
a balného.
Objednávky pro doručení dobírkou je možné zasílat na
e-mailovou adresu: oms.rakovnik@tiscali.cz

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky